Automatisk lakkblanding

 

Optimal oppbevaring av lakk

 • Lagring på tette flasker uten luft reduserer avdamping av løsemiddel radikalt ( 1 til 2 % mot 4% til 12% i dag avhengig av lakk type)
 • Ingen koagulering av lakk i forbindelse med kontakt med luft.
 • Begge deler betyr redusert forbruk og bedre kvalitet.

Tidsbesparelse

 • Maskinen holder orden på eksakte mengder som er igjen av hver enkelt basefarge. Et enkelt, presist og proaktivt lagersystem.
 • Et positivt tilskudd til organisering av arbeidsprosessen. Den 100% automatiserte blandeprosessen frigjør lakkererens tid til andre prosesser.
 • Når man fyller basefarger i maskinen fylles en halv eller hel liter av gangen.

Optimalisert arbeidsmiljø

 • Et sikrere og mer komfortabelt arbeidsmiljø da fysisk kontakt med kjemikalier (lakk) reduseres drastisk.

 

Du unngår:   

 • Løfting og holding av tunge basefarger mens man doserer.
 • Betjening av åpne/lukkemekanisme på basefarger.
 • Løpende rengjøring av lakksøl fra arbeidsbenker, vekt og andre overflater.
 • Faren ved innånding av gasser når du blander, en prosess som krever bruk av åndedressvern.

Miljøvennlig

 • Mindre lakk kastes.
 • Mindre søl og derav reduseres mengde løsemiddel til rengjøring.
 • Mindre energi for å holde basefarger homogene (ca 72 W per 24 t mot tidligere 350 – 550 W per 24 timer uten Daisy Wheel).

Plassbesparende

 • Mindre enn 1 m3.
 • Daisy Wheel tar opptil 60% - 75% mindre plass enn tradisjonelle blandeverk.
 • Mer lakk på mindre plass. Daisy Wheel har plass til inntil 160 forskjellige basefarger, sammenlignet med dagens løsninger som rommer inntil 144 ulike.  (0,5l)