HMS

I dag vil vi rette oppmerksomheten mot HMS- Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er noe vi må forholde oss til i alle yrker. Uten unntak. Noen ting er selvsagte, andre ting må en få opplyst og bli tillært. Vi i Holgers jobber mot skadeverksteder, lakkverksteder, bilpleie og industri, for å nevne noe.

På alle disse arbeidsplassene er HMS utrolig viktig. Og mange er flinke til å bruke hansker, masker og briller når behovet er der, og de aller fleste vet hvorfor de skal bruke det. Men er det kun dette HMS gjelder? Dekker arbeidstøy og personlig verneutstyr omfanget av Helse, Miljø og Sikkerhet? Svaret er ganske enkelt; Nei, det dekker ikke hele aspektet som HMS står for.

Ja, arbeidstøy og personlig verneutstyr dekker i stor grad HMS for din del, men ikke alt, og ikke for alle rundt deg. Verken kunder eller kollegaer.

Oppretteren

En oppretter som bruker slipemaskin vil ha behov for et avsug til denne slipemaskinen. Ikke bare for at det skal være lettere og mer effektivt å jobbe med, men også for at disse bittesmå, superfine metallpartiklene ikke skal sveve rundt på arbeidsplassen i større mengder enn høyst nødvendig. Alle partiklene dette avsuget tar meg seg for å forbedre din og andres hverdag havner i en oppsamler, hvor det og er et filter som sørger for at partikler som klarer å komme seg bort fra oppsamlingspunktet blir stoppet. Noen veldig enkle, men vesentlige ting for å sørge for HMS.

Lakkereren

Dette gjelder også hos lakkereren. Men han skal jo ikke bare slipe, han skal også lakkere. Her brukes det, i tillegg til personlig verneutstyr, en lakkboks som har avsug, tak, vegg og gulvfilter. Disse filterne må være av en gitt kvalitet og ha gitte egenskaper slik at de faktisk fungerer slik de skal. De skal både bremse og stoppe lakkstøv/partikler som ikke fester seg på de delene som blir lakkert. Og det er faktisk veldig store mengder. En god lakkboks med tilhørende filter og avsug vil gjøre arbeidsdagen lettere ikke bare ved å verne om HMS, men også spare arbeidstid.  I tillegg så skal sprøytepistol vaskes, enten om det er vannbasert eller tynner/løsemiddelbaserte stoffer som blir brukt. Sprøytevaskere er ikke bare et kjekt verktøy for å vaske pistolene effektivt, de sørger og får at du skal få minst mulig kontakt med farlige stoffer. En tynnergjenvinner vil spare miljøet og firmaet penger da avfallet som må håndteres minimeres og tynneren kan gjenbrukes.

Bilpleieren

Hva med bilpleierne da? De står sjelden i en lakkboks og sprøyter lakk, eller sliper og sparkler på skadede karosserideler. Trenger de noe? Så klart gjør de det. De håndterer kjemi hele arbeidsdagen igjennom. Når de vasker en bil så bruker de gjerne kjemi som både er sur og basisk på PH skalaen. Det er gjerne petroleumsbasert kjemi, syrebasert kjemi, og basert på forskjellige løsemidler. Ingen av disse er ønskelig å få verken på huden, i lunger eller andre steder på kroppen. Behovet for personlig verneutstyr er utrolig viktig her også, men ofte trenger man ikke hjelpemidler i form av avsug for støv, spesielle maskiner og kjemi for å rengjøre utstyr. Men disse bilpleierne gjør ofte alle prosessene i arbeidsdagen sin i samme rom. Er de heldige så har de to soner/rom. Dette gjør at de «går og trår» i kjemien fra vaskeprosessen, de står i polering- og lakkstøvet (ja, for det er faktisk noe lakkstøv når man maskinpolerer lakk for å «fjerne» riper.)

Rupes Double Clean er et effektivt bilvaskemiddel, men kan gi etseskader på hud og øyne dersom man ikke tar forhåndsregler.

De bruker en mengde forskjellige typer kjemi når de vasker og renser tekstil, skinn, skai og plast. Og når lakken er lekker og smekker, og når skinn og tekstil er rent og pent. Da skal jo beskyttelsen på! Prikken over i-en! I dag så brukes det mer og mer avanserte typer beskyttelse. For best mulig og lengst mulig holdbarhet! Men det betyr ikke at dette er så veldig bra med tanke på HMS. Hos bilpleieren så vil aspekter tatt fra både oppretter og lakkerer være til enorm hjelp. Ha egne soner for egnet bruk. Ha avsug/ekstra god ventilasjon i områder hvor det brukes mye kjemi. Ha et område som er lett å holde rent og har god ventilasjon under polering- og beskyttelsesprosessen.

Tenk over hvordan manglende HMS rutiner vil påvirke helsa

Husk at din og andre sin helse er like mye din oppgave som kollega og arbeidsgiver. Ved å ta på hanskene, selv om det innebærer å gå dit de ligger for så gå tilbake igjen og gjenoppta arbeidet så sikrer du deg selv. Ved å utføre jobben i den sonen det er best egnet for, selv om det innebærer at du må flytte bilen eller delen du jobber på, så sikrer du deg selv og miljøet rundt deg. Mange tenker at det er fort gjort, og kanskje og penger spart å bare «fikse det» der og da. Men ofte er det ikke penger spart, HMS rutiner er der for en grunn, og det er ikke for å sinke deg i arbeidet. Det er for å sikre deg i arbeidet. Følges disse rutinene så vil ikke jobben ta lenger tid heller. Det vil sågar være betraktelig mye mindre sykdom som følger av dette. Og ikke minst, kanskje det aller viktigste. Du bevarer helsa.

 

Et typisk blanderom i dag, og et blanderom i 1983.

Hvordan det å ikke følge HMS rutiner vil påvirke deg om 5-10-30 år vet du at er en risiko. Men vil du ta sjansen? Vil du håpe på at du er like arbeidsfør den dagen du skal gå av med pensjon som du er i dag? Her kunne vi ramset opp en mengde med mulige senskader, sykdommer og det som verre er. Det tar 10 sekunder å ta på seg egnede hansker, det tar 20 sekunder å ta på seg maske med egnede filter og briller. Det tar bare sekunder av dagen din å sikre deg selv og de rundt deg. De sekundene har du til rådighet.

God Helse! Så kan vi møtes igjen om både 10 og 30 år!

 

 
Robert Vårhus, selger i Holgers