Strakstiltak grunnet usikker valutasituasjon og Koronapandemi

På bakgrunn av den svært usikre valutasituasjonen og den svake posisjonen den norske krona har opp mot både Euro og SEK, satte Holgers AS i verk strakstiltak. Vi håper snart å kunne fjerne dette tillegget helt, og vil da varsle om dette.

Euro og svenske kroner

Det viktigste tiltaket som vil iverksettes med umiddelbar virkning er valutatillegg på varer som vi importerer i Euro og Svenske kroner. Vi har i våre priser for 2020 lagt til grunn en Euro kurs på 10,20. I skrivende stund er Euro kursen 11,81. Dette er heldigvis en forbedring fra foregående dager, men allikevel betyr dette en betydelig merkostnad for oss.

 

Valutatillegg på importfrakter

Bring har også lagt til et valutatillegg på 21,44% på våre importfrakter, noe som også betyr en betydelig tilleggskostnad.

 

Hvilke varer gjelder dette?

For Euro gjelder dette varer fra bl.a. Rupes, Volz, Scangrip, Fenice, CAV, Formeco, Herkules og CMC.

Varer vi kjøper inn i svenske kroner vil tillegges et valutatillegg på 8%. Dette gjelder varer fra bl.a. IRT, Drester og Greenline.

 

Valutatillegg fremfor varig prisøkning

Valutatillegget vi fremkomme som egen varelinje på ordrebekreftelse og faktura. Vi gjør dette i stedet for å øke våre priser, da vi håper og tror at valutauroen vil dempe seg i takt med Koronauroen og at vi i løpet av sommer/høst vil være tilbake til våre beregnede priser.

 

For kunder med store ordres i forbindelse med prosjekter og/eller større forhåndsbestillinger av sesongvarer gjelder spesielle avtaler.

 

Redusert bemanning på ordrekontor og lager

Vi gjør også oppmerksom på at vi har redusert bemanning på ordrekontor og lager i en periode og at vi derfor kan ha en noe lengre responstid enn vanlig. Vi håper på forståelse for våre tiltak og vi vil gjøre alt vi kan for å holde tilleggene så lave som mulig.

 

Kontakt oss på e-post post@holgers.no dersom du har spørsmål.