Holgersgruppen deler troppene

Fra og med 1. Januar 2021 vil Holgersgruppen, som består av selskapene Holgers AS og Bolest i Varberg AB, dele selskapet i to. Hva betyr dette for deg?

Holgersgruppen har kommet godt gjennom et år som på et tidspunkt så ut til å bli svært krevende. Det er med stolthet vi har klart å gjennomføre denne krevende perioden siden mars i år med slike resultater. Både prosjektsalget og handelsvaresalget har levert meget godt.

Gjennom sine respektive selskap har Holgersgruppen de siste årene drevet en stadig sterkere samkjørt satsing i begge land. Dette gjelder særlig for prosjektering, salg og service til små og store bilskadeverksteder. Holgers og Bolest har på denne måten blitt kjent for de samme tjenester innenfor dette segmentet i to land under to forskjellige navn. Samtidig har Holgers i Norge bygget seg opp som en betydelig leverandør av handelsvarer som tilbehørsmateriell til lakk og karosseri, samt at firmaet er blitt en ledende aktør i det norske bilpleiemarkedet.

Bolest har gjennom mange år bygget seg opp til en av Sveriges mest anerkjente og kvalitetsstemplede leverandører av bilskadeverksteder. Dette spesielt gjennom utvikling av produktive og energiøkonomiske løsninger. Bolest har sitt hovedkontor i Varberg sør på den svenske vestkysten og har der egen produksjon og produktutvikling.

I 1982 ble firmaet Holgers AS etablert i Sandefjord, ikke langt unna Andebu der firmaet holder til i dag. Firmaet ble i løpet av noen år en stor leverandør av det vi i dagens Holgers kaller handelsvarer. Etter oppkjøpet av kabinleverandøren Lincoln Electric i Andebu i 2001, et firma som gjennom flere navn og eierskifter har røtter helt tilbake til 1953, har Holgers i tillegg posisjonert seg som en av Norges mest anerkjente leverandører av bilskadeverkstedløsninger, på lik linje med Bolest.

Holger Elvstedt og Asgeir Elvstedt utenfor Andebu Næringspark i 2001.

 

Med endringene vi nå gjør vil Bolest opprettholde sin posisjon som Skandinavias ledende leverandør av løsninger for billakkering og bilskadeverksteder. All vår virksomhet innenfor salg, prosjektering, produksjon, montering og service vil samles i dette firmaet. Bolest, med sine kontorer i Andebu og Varberg, vil heretter være den aktive og synlige samarbeidspartner for all virksomhet innenfor dette segmentet. Alle våre norske ansatte som i dag arbeider i denne virksomheten vil fortsette som før med sine kontorplasser i Andebu, men nå som en del av Bolest sin organisasjon. For våre norske verkstedkunder vil endringen kun oppleves som et navneskifte.

For Holgers' del betyr endringen på mange måter å gå tilbake til røttene. Holgers AS ble, som tidligere nevnt, etablert i 1982 av Holger og Asgeir Elvstedt, og har gjennom mange år har bygget opp en rik portefølje av importagenturer for materiell til det norske lakkerermarkedet. Gjennom de siste 10 årene har Holgers også bygget seg opp til å bli en ledende aktør innenfor norsk bilpleiebransje. Fortsatt til det profesjonelle markedet, men også som betydelig leverandør til det private markedet gjennom sitt samarbeid med store aktører innenfor dette segmentet. Fra 1. Januar vil alle ansatte i handelsvareavdelingen i det tidligere selskapet fortsette under det tradisjonsrike navnet Holgers AS.

Vi gjør disse endringene nå for å bli tydeligere og sterkere innenfor våre ulike markedssegmenter. Gjennom mange år har vi sett gode synergieffekter av å ha én sterk samlet bedrift som leverte innenfor de ulike segmentene. I dag ser vi annerledes på dette. Den raske utviklingen og den sterke veksten i våre ulike segmenter av markedet krever i dag at vi ytterligere spesialiserer oss innenfor våre definerte markeder. Med endringene vi nå gjør ønsker vi å spisse vår kompetanse, vårt budskap og våre firmaprofiler på en slik måte at vi fremstår som tydelige overfor våre kunder, leverandører og bransjekolleger.   

 

Hva betyr dette for deg fra og med 1. januar 2021?

På prosjekt/lakkeringskabiner osv.

 • Du vil nå formelt bli kunde i Bolest i Varberg AB
 • Du vil fortsatt forholde deg til dine nåværende kontaktpersoner i Holgers, men disse jobber nå i Bolest og du vil derfor få nye e-post adresser å forholde deg til.
 • På www.bolest.no vil du komme til å finne oppdaterte kontaktopplysninger
 • Personlige telefonnumre vil forbli de samme.
 • Du finner fremdeles dine norske kontakter i Andebu.
 • Dine fakturaer vil bli som før, men vil nå komme fra Bolest.
 • Formelle og praktiske opplysninger i forbindelse med overgangen kommer i eget skriv.

På service/lakkeringskabiner osv.

 • Du vil nå formelt bli kunde i Bolest i Varberg AB
 • Din serviceavtale med Holgers blir overført til Bolest
 • Fordelaktige avtaler på filter og deler videreføres.
 • Kontaktperson og servicetelefon vil være samme som i dag
 • Dine fakturaer vil bli som før, men vil nå komme fra Bolest.  

På handelsvarer/tilbehør, småreparasjoner

 • Du vil fremdeles være Holgers kunde. Ingen endringer i formaliteter.
 • Forhandleravtaler opprettholdes og fortsetter som før.
 • På www.holgers.no vil du komme til å finne oppdaterte kontaktopplysninger
 • E-post adresser og telefon numre vil være de samme som nå.
 • Ordretelefon og lager vil være uendret.

 

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2021. Daglig ledelse i de to selskapene vil ivaretas av to svært erfarne ledere fra dagens organisasjon. Bolest AB vil ledes av Asgeir Elvstedt Holgers AS vil fra 1. januar ledes av Hanne V. Brynjulfsen Det vil ikke gjøres endringer i eierstruktur.

Vi mener vi gjør det riktige for å gjøre deg som kunde enda viktigere og betydningsfull i vårt arbeid. Uansett kunde - vi er sikre på at du vil finne deg vel til rette i våre nye organisasjoner. Det vil være mange spørsmål. Still dem gjerne til de du er vant til å snakke med i vår organisasjon. Send oss gjerne en e-post på post@holgers.no eller ring oss på 33430200 dersom du er usikker på hvem du skal kontakte.