Formeco Di15 AX LCD

Formeco Di15 AX LCD

Varenummer: 10096 -

En meget økonomisk løsning på et betydelig avfallsproblem. Leveres i flere størrelser og med destillasjonsposer. Gjenvinning er god økonomi!

•  Tallet i typebetegnelsen tilsvarer antall liter kokekaret rommer
•  Det vil ta ca. 4 timer å behandle det antall liter kokekaret rommer
•  Rustfri kjøler
•  Eksplosjonssikker utførelse
•  Enkel i bruk
•  Godkjent av norske myndigheter
•  Leveres med destillasjonsposer
•  Leveres nå med LCD display
•  Leveres med tilkoblingsflens for resirkulering

Formeco DI15 AX tynnergjenvinner leveres klar for eventuell oppkobling i dockingsystem.

Formeco s.r.l. i Italia er Europas største produsent av gjenvinningsapparater for løsemiddel. De produserer alle typer gjenvinningsapparater fra helt enkle maskiner som benyttes bl.a. i billakkeringsbransjen, til store avanserte apparater som benyttes innen industrien. Å investere i et gjenvinningsapparat for løsemiddel er en av de mest lønnsomme investeringer man kan foreta. Forurenset tynner destilleres og blir ren som ny vare. Forurensningene som i hovedsak består av lakk og grunningsmaterialer blir igjen i maskinen som en fast rest som enkelt kan fjernes. Hver liter tynner som gjenvinnes gir en besparelse tilsvarende kostnaden av innkjøp av en liter vasketynner pluss kostnaden ved å sende bort en liter avfallstynner.

mer informasjon